Ejemplos de variantes en la traducción de boletines es-eu

 

 

Altura máxima (8)

Altuerarik handiena{2}, Altura maximoa{1}, Gehieneko altuera{102}, Gehieneko garaiera{100}, Gehienezko altuera{77}, Gehienezko garaiera{8}, Gehienezko goiera{2}, Gehiengo altuera{5},

 

Donde dice (22)

Esaten denean{2}, Esaten duenean{1}, Hau dioen tokian{3}, Hau dion lekuan{2}, Hau dionean{1}, esaten den lekuan{1}, Hau esaten duen lekuan{1}, Hau esaten duenean{7}, Hauxe dioen lekuan{1}, Hauxe dioen tokian{63}, Hauxe dioenean{2}, Honako hau dinoan lekuan{50}, Honako hau dio{4}, Honako hau dioenean{42}, Honakoa dioen tokian{3}, Honakoa esaten duen lekuan{1}, Honakoa jartzen duen lekuan{5}, Honela dioen tokian{2}, Hurrengoa dinoan lekuan{1}, Jartzen duen lekuan{2}, Ondokoa dakar:{1}

 

Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo siguiente (30)

Adierazi den Foru Aginduaren bidez ondokoa ezarri da:{1}

Aipameneko Foru Aginduaren bidez honako hau xedatu da:{7}

Aipamenezko Foru Aaginduaren bidez, hurrengoa xedatu izan da{4}

Aipamenezko Foru Aginduaren bidez hurrengoa xedatu egin da{2}

Aipamenezko Foru Aginduaren bidez hurrengoa xedatu izan da{69}

Aipamenezko Foru Aginduaren bidez, hurrengo xedatu izan da:{2}

Aipamenezko Foru Aginduaren bidez, hurrengoa xedatu izan da{498}

Aipamenezko Foru Aginduaren bitartez, hurrengoa xedatu izan da{120}

Aipamenezko Foru Aginduaren hurrengoa xedatu izan da{1}

Aipatu den Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu da:{2}

Aipatu foru aginduaren bidez ondokoa xedatu da{1}

Aipatu Foru Aginduaren bidez, hurrengoa xedatu izan da:{6}

Aipatu Foru Aginduaren bitartez, hurrengoa xedatu izan da:{35}

Aipatu Foru Aginduaren bitartez, hurrengoa xedatu izanda:{1}

Aipatutako Foru Aginduaren bidez hauxe xedatu da:{1}

Aipatutako foru aginduaren bidez hurrengo hau xedatu da:{21}

Aipatutako Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu da:{5}

Arestian adierazi den foru aginduaren bidez ondokoa eba tzi da{1}

Arestian adierazi den foru aginduaren bidez ondokoa ebatzi da{2}

Arestian aipatu den Foru Aginduaren bidez ondokoa eba tzi da{1}

Arestian aipatu den Foru Aginduaren bidez ondokoa ebatzi da:{11}

Arestion aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu da:{2}

Erreferentziazko Foru Aginduaren bitartez honako hau agindu da{1}

Erreferentziazko Foru Aginduaren bitartez honakoa xedatu da:{4}

Foru Agindu honen bidez, ondoan azaltzen dena xedatu da:{1}

Foru agindu honen bitartez honakoa xedatu da:{3}

Foru agindu honen bitartez ondokoa xedatu da:{13}

Foru agindu horren bidez hauxe xedatu da{6}

Foru agindu horren bitartez, honako hau xedatu da:{1}

Foru-Agindu horren bitartez, honako hau xedatu da:{6}

Goian aipaturiko foru aginduaren bitartez ondokoa xedatu da:{15}

Goian aipaturiko foru aldundiaren bitartez ondokoa xedatu da:{5}

 

Débito total que se persigue que ha de afectar a las fincas trabadas, por principal, recargos, intereses y costas (2)

Eragotzitako finkei dagokiela, printzipal, errekargu, korritu eta kostuen zioz lortu nahi den guztizko zorra{214}

Finka trabatuetan eragina izan behar duen osoko zorra, printzipal, errekarguak, dirusariak eta kostuengatik:{1}

 

Al no haber sido posible la notificación personal (14)

Berori agertarazi egin da, zordunari berari jakinaraztea ezinezko gertatu delako{1}

Berori jendaurrera atera da, aipatu zordunei ezin egin izan baitzaie jakinarazpenik{2}

Eta zordun horri berari jakinarazpena egin ezin izan zaionez gero{1}

Eta zordun horri jakinarazpena egitea ezinezkoa izan delarik{1}

Eta zordunari berari jakinarazpena egin ezin izan zaionez{13}

Eta zordunari berari jakinarazpena egin ezin izan zaionez gero{70}

Eta zordunari berari jakinarazpena egitea ezinezko gertatu denez gero{9}

Eta zordunari berari jakinerazpena egin ezin izan zaionez gero{1}

Eta zordunei beraiei jakinarazpena egin ezin izan zaienez gero{6}

Ez baita jakinarazpen pertsonalik egiterik egon{1}

Ezin izan zaio zordunari berari horren berri eman{1}

Izan ere, ezin izan zaie eurei hori jakinarazi{5}

Zordun horri agindeia egingo zaio, zordunari jakinarazpena egitea ezinezko gertatu delako{3}

Zuzeneko jakinarazpena ezinezkoa gertatu denez gero{1}