1. Aurkezpena
  • Motibazioa
  • helburuak
  • Metodologia
  • Ebaluzioa
 2. IAren dimentsioak
  • Testu motak
  • Dentsitate lexikala
  • Alde linguistiko eta kulturala
  • Garapena eta baliabideak
  • Hedabideak
  • Helburuak
 3. Aipamen historikoa
  • Sei hamarkada
  • Metodologi garapena
 4. Arau bidezko itzulpena
  • Interlingua
  • Transferentzia
 5. Analogi bidezko itzulpena
  • Metodo estatistikoak
  • Adibideetan oinarrituriko itzulpena
  • Corpora paraleloen lerrotzeas
  • Itzulpen memoriak
 6. Sistemarik aipagarrienak
  • Laurogeita hamargarren hamarkada arte
  • Web aroa
  • Lokalizatzea
 7. Ariketak
 8. Lan praktikoa
 9. Bibliografia
  • Oinarrizko bibliografia
  • Aipamenak