Itzulpengintza automatikoari sarrera: 7 - 9

8 Lan praktikoa

Ariketen emaitzak bildu eta ebaluazio bat egin ezazu akatsak, horien arrazoi posibleak (diseinu eskasa, hutsuneak gramatiketan, hiztegietan) eta nola eta zertan hobetu behar diren. Erabilitako sistemen bertute eta okerrak aipa itzazu abantaila eta ezberdintasunekin kontrastatuz.

Lana dokumentatzen ahalegindu zaitez Internet aurki dezakezun bibliografiarekin. Lanak laburpen bat izan behar du (paragrafo bat), sarrera bat (orrialde bat) garapena (atal batzuk), ondorio bat (orrialde bat) eta erabili edo aipatutako iturrien zerrenda bat.


Joseba Abaitua, 2002ko urtarrila Itzulpengintza automatikoari sarrera: 7 - 9