BERTSOLARITZA

Una antigua costumbre y que la cultura vasca aun guarda.

Enlaces:

    Introduccion al bersolarismo

  1. Bertsoaritzaren jatorria

    Bertsolaritza: una actividad que se extiende hasta Iparralde

  2. Bertsolaritza Iparraldean

    Y que cantan los bertsolaris?

  3. Zer kantatzen du bertsolariak?
Abril del 2003.